NYSGERRIG PÅ YOGA NIDRA?


Hvad er yoga nidra?

Yoga nidra er en dyb meditativ tilstand - en særlig form for vågenhed, hvor kroppen er dybt afspændt, mens sindet er helt bevidst i en rolig vågenhed.

Det er en rejse i dit indre. Yoga nidra er altså langt mere end bare afslapning; nemlig en særlig tilstand af indre bevidsthed - en helt særlig form for vågenhed. Yoga nidra kræver ingen særlige forudsætninger, for du bliver guidet hele vejen.

Hvad kan yoga nidra?

Yoga nidra sætter gang i en dyb indre proces, der skaber ro og afspænding både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Yoga nidra indbyder til, at du helt naturligt kommer i kontakt med intuitive og kreative lag i dig selv. Samtidig kan du komme i kontakt med dybere bevidsthedslag og opnå værdifulde indsigter om dig selv, og om det der fylder i dit liv.

Når indsigter og følelser dukker op i en nidra, får vi hjælp af netop den bevidsthedstilstand, vi bevæger os i. Fra dette lag er vi i en mere neutral og observerende tilstand, hvilket hjælper os til at tage imod indsigterne og eventuelle følelser på nye måder, og vi ser dem i et andet og mere bevidst lys.

Vores indre visdom vil i en praksis med yoga nidra give os adgang til mange af de svar, vi så ofte søger udenfor os selv.

Enkelt sat op kan vi sige, at yoga nidra er en kraftfuld kombination af dyb afslapning og meditationspraksis - samtidig med, at det åbner døren for at starte på en rejse i din personlige udvikling.

Hvem er yoga nidra for?

Yoga nidra er for enhver, der ønsker at opleve en dyb følelse af fred, og som søger en dybere kontakt med sig selv.

Alle kan, uanset alder og fysisk form, få glæde af en praksis med yoga nidra.

Yoga nidra er særligt godt til at

  • reducere stress
  • stilne tankemylder
  • hjælpe mod migræne, depression og angst
  • hjælpe ved søvnbesvær og traumer
  • forbedre hukommelse og koncentration
  • forbedre evnen til at rumme følelser med et mere fleksibelt nervesystem

Yoga nidra er kendt for sine gode resultater ved stress. I USA bruger man fx yoga nidra til soldater med PTSD (posttraumatisk stress) og til at bearbejde traumer.

Hvordan foregår yoga nidra?

Rent praktisk foregår yoga nidra liggende - helt uden bevægelse. Jeg holder rummet, og du bliver guidet hele vejen - men samtidig er du altid selv i kontrol over din rejse.

En nidra består af flere elementer, og du vil komme på en guidet rundtur i din egen krop, skabe kontakt til dit åndedræt, dine sanser og følelser - og blive inviteret med på en visualisering eller drømmerejse. Samtidig vil en sankalpa - en hjertebøn - følge dig gennem nidraen.


I denne vågne, men dybt afslappede bevidsthedstilstand vil du kunne få adgang til dine inderste følelser og længsler, der før lå gemt i din underbevidsthed. Denne fordybelse i din indre verden, mens du samtidig har sat den ydre verden på pause, giver dig adgang til en udviklende kontakt med dig selv.

Hvad sker der?

Det fortælles, at en times yoga nidra svarer til fire timers søvn. Bevidsthedstilstanden i en yoga nidra (som kan minde om dyb søvn), får vores sind og krop til at slappe af. Tankerne holder pause, sindet bliver klart og stille, og vores sanser hviler. Vores hjerneaktivitet reduceres, nervesystemet beroliges, og kroppen går i en helende tilstand - vi får ryddet op i underbevidstheden og kommer i kontakt med dybe lag af os selv.

Hvad er yoga nidra ikke?

Det er ikke hypnose. Det er rigtigt, at yoga nidra og hypnose har det til fælles, at kroppen er i en dybt afslappet tilstand samtidig med, at vores underbevidsthed er aktiv. Men forskellene er alligevel tydelige.

I yoga nidra er du altid selv kaptajn på din egen rejse - her er alt et tilbud til dig - og det står dig frit for at sidde dele af rejsen over.

I yoga nidra er målet at holde dig vågen. I guidningerne undervejs vil jeg gøre dig opmærksom på at forblive vågen. I yoga nidra er dit bevidste sind stadig aktivt, og som kaptajn kan du derfor overtage kontrollen når som helst - hvorimod man i hypnose ofte vil undertrykke bevidstheden.

I yoga nidra modtager du tilbud og vejledning, og du bliver guidet ind i en særlig tilstand af indre bevidsthed. Ved hypnose er formålet ofte at overtage det bevidste sind for at undersøge din underbevidsthed.

Yoga nidra er heller ikke afslapning. Vi fortæller ofte os selv, at vi slapper af, når vi læser en bog, tegner eller har en podcast eller musik i ørerne.

Sand afslapning er, når både kroppen, sindet og sanserne hviler. Og det er kun i den type afslapning, at vores krop heler og reparerer sig selv. Derfor er søvnen så afgørende for os - men i søvnen forbliver bevidstheden ikke aktiv.

I yoga nidra indleder vi med afslapning af kroppen og sindet. Men modsat almindelig søvn, bevarer vi en aktiv bevidsthed, og vi forbliver under nidraen i en observerende tilstand af kroppen, sindet og sanserne.


Holdforløb og individuelle sessioner 

Jeg afholder jævnligt fordybelsesforløb for små hold på 6-8 personer. Her arbejder vi med både meditation, yoga nidra og personlig udvikling. Vi skaber et trygt og fortroligt rum, og mødes ugentligt i 6-8 uger.


I 2024 tilbyder jeg både formiddagshold og aftenhold - både på begynderniveau og for dig, der er mere øvet. Se mere under workshops.


Ønsker du en-til-en sessioner, hvor vi kombinerer yoga nidra med terapi, er det også en mulighed.


Jeg tilbyder også at skrive dig din egen personlige yoga nidra, som er nøje skræddersyet til de tematikker, du arbejder med. Din yoga nidra får du med som lydfil.


Kontakt mig for flere oplysninger på 6090 9624 eller nellaberg@outlook.dk