HVORFOR MEDITERE?


I meditationen har vi ikke noget sted, vi skal nå hen. Det er et rum uden mål og præstation - og netop derfor kan vi ikke fejle.

Her er det nok bare at VÆRE. Med alt hvad det indebærer.


Lad mig give dig tre spørgsmål, som vil besvare, hvorfor meditation er en god idé.

Det første spørgsmål er; kan du i sandhed mærke dig selv? Din krop, dine behov, dit hjerte og dine længsler?

Meditation er en vej til at begynde at få en dybere kontakt med dig selv.

I meditation får vi en større bevidsthed om sammenhængen mellem krop, åndedræt og sind. For mange bliver meditation et redskab til at dæmpe uroen i både krop og sind. Vi lærer ganske enkelt at mærke os selv - mærke vores krop og de signaler den hele tiden viser os - men som vi ofte ignorerer, fordi vi ikke har lært at lytte til den.

Det næste spørgsmål, jeg inviterer dig til at stille dig selv, er; hvornår har du sidst været stille med dig selv? Ikke bare alene - men stille. Uden afledning i form af telefon, podcasts, tv, bøger, gåture eller andre elementer, der stjæler din opmærksomhed.

Vi har en tendens til hele tiden at skulle foretage os et eller andet. Gøre noget. Vi hvirvler os ind i ydre stimulans, hvilket betyder, at vi let mister kontakten med os selv. For det kan virke skræmmende at være stille med os selv. Hvad vil vi møde der? Men det virkelig skræmmende er, når vi ikke er i kontakt med os selv - for her forlader vi os selv.

Det sidste spørgsmål; stikker dine tanker tit af med dig? De fleste af os kender til tankemylder. At blive taget af vores tanker. Vi lever oppe i hovedet, og tankerne ender med at tage magten over os.

Vi hverken kan eller skal ophøre med at tænke - tanker vil altid komme og gå. Sådan er sindet indrettet. Men tanker er forbigående. Gæster, der kommer på besøg - men altid går igen.


Vores fineste læring er, når vi holder op med at se alle tanker som sandheden. Når vi identificerer os med vores tanker, skaber vi en anstrengende, usand og til tider lidelsesfuld virkelighed omkring os selv.

I meditationen lærer jeg dig, hvordan du slipper tankerne - uden du slipper dig selv. Derimod kommer du sandt tilbage til dig selv.


Hvad tænker du, når du hører ordet meditation?

Jeg har hørt mange bud. At det er forbeholdt buddhistiske munke eller frelste new age-typer. Mange siger, at det virker mystisk - eller nok er for svært - eller for tidskrævende til at passe ind i en travl hverdag. Andre igen har hørt, at man skal være i stand til at få alle tanker til at forsvinde. Måske tror du tilmed, at du skal kunne mestre en perfekt lotusstilling i 60 minutter?

Jeg kan berolige med, at intet af det er sandt.

At meditere er for os alle. Det handler ikke om at forsvinde ud i kosmos og stræbe efter den ene magiske, transcenderende oplevelse efter den anden. Det handler heller ikke om skarp kontrol over sindet. Ej heller om at rive en time ud af din dag.

Det handler om at være stille med dig selv. At mærke dig selv. At opnå en dybere kontakt med dig selv - og dermed nærme dig større balance og ro.

Så hvad er gevinsten ved at meditere?

Dem er der flere af - udover dem vi allerede har gennemgået. Vi lærer at være mere tilstede i nuet - og ikke bare på meditationspuden. Mange oplever at blive generelt mere nærværende i dagligdagen og få større balance i livet.

Ofte bliver vi også klogere på os selv. Vi opdager pludselig nyt om os selv og kommer i kontakt med vores følelser og de dybere lag i os.

unsplash