HVAD ER VIGTIGT, NÅR VI MEDITERER?


Meditation handler ikke om præstation eller selviscenesættelse. Men om sandt nærvær med dig selv.

Hele kernen ved meditation er at møde os selv kærligt og nænsomt. Ikke at skælde os selv ud, når tankerne suser af med os. Men i stedet sige med et lille smil; hov, der kom du - og derpå slippe tanken og vende roligt tilbage.


Meditation er også at møde alle følelser kærligt - også de svære som rastløshed, irritation, vrede, sorg, tristhed eller noget helt andet. I meditation er alt velkomment - vi vurderer ikke de lyse og lette følelser som bedre end de svære. Vi som mennesker rummer det hele - og vender vi ryggen til det svære, vender vi ryggen til os selv. Det, vi bekæmper, får helt enkelt magten over os.


Vi hjælper ikke os selv ved at fordømme, være kritiske eller skælde ud.

I meditationen lærer vi os selv at kende og opnår en dybere kontakt med os selv - ved at møde os selv med nænsomhed og forståelse.


Kort sagt skal vi slippe de høje forventninger til os selv.